Advies AP: Google Workspace op scholen kent teveel risico’s

In maart is Google door de brancheorganisaties SIVON en SURF aangesproken op de privacyrisico’ en hebben een adviesaanvraag ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vandaag 8 juni heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het advies op de aanvraag van de brancheorganisaties bekend gemaakt.  Dit advies luidt dat de Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat er teveel privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google Workspace op scholen.

Meer informatie vindt u op de website van de PO Raad, als u deze link volgt: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/advies-autoriteit-persoonsgegevens-google-workspace-op-scholen-kent-teveel

Google Workspace, voorheen G-Suite for Education, wordt op alle SOPOGO scholen door leerkrachten en leerlingen dagelijks gebruikt als ondersteuning bij hun dagelijkse werkzaamheden en lessen.

De privacyrisico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google, hoe de programma’s gebruikt worden. Google kan bijvoorbeeld zien waar de gebruikers het meest op klikken, hoe lang ze ingelogd zijn en welke internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt. Het gaat niet om individuele leerresultaten of gegevens van gebruikers. Volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn metadata echter ook persoonsgegevens en daar gaat de discussie over.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid Google
Door de brancheorganisaties is een dringend beroep gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de privacy van leerlingen en studenten goed te waarborgen en per ommegaande in gang te zetten dat de risico’s worden weggenomen. 

Google laat in een reactie weten ‘te verwachten de tekortkomingen snel op te kunnen lossen’.

Deze zaak heeft de aandacht binnen SOPOGO en zodra meer bekend is, zullen we dat laten weten. Meer informatie kunt u vinden bij de vragen en antwoorden op de SIVON website, bereikbaar via deze link: https://www.sivon.nl/

UPDATE 08-06-2021:
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education uitgegeven.