Onze missie

SOPOGO scholen bieden leerlingen op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogwaardig, innovatief, inspirerend en passend onderwijs. Wij stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid. 

Wat is de SOPOGO visie op leren?

Onze visie op leren: leerlingen leren het zelf te doen

  • Leren is een proces van vallen en opstaan. Onze scholen bieden een veilige en uitdagende leeromgeving door leerlingen ruimte te geven samen te leren, uit te blinken, te ontdekken en te onderzoeken.
  • We verzorgen boeiend onderwijs in een sfeer waarin leerlingen met plezier kunnen leren en ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en cultureel gebied.
  • We stimuleren leerlingen eigenaar te zijn van hun leerproces. Het vergroten van het zelfsturend vermogen en de betrokkenheid van de leerlingen bereidt ze voor op de toekomst. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van iedere leerling.
  • Wij stimuleren de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden die in de hedendaagse maatschappij van belang zijn.

Welke visie op leerlingenondersteuning hebben SOPOGO medewerkers?

Onze visie op leerlingenondersteuning is dat elk kind telt. We doen er alles aan ons onderwijsaanbod, dicht bij huis, passend te laten zijn voor elk kind. We stemmen daartoe voortdurend af op verschillen binnen de groep op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied.

En zoeken de verbinding met ouders/verzorgers, onze belangrijkste partners. Als ouders/verzorgers, leerling en leerkracht samenwerken, hebben leerlingen optimale kansen hun talenten te ontplooien.