Op de scholen wordt er veel aandacht geschonken aan cultuuronderwijs.
Het woord cultuur is afgeleid van het woord colere. Dit betekent: bebouwen, bewerken, vereren, versieren, onderhouden. Cultuur is wat mensen maken en doen.

Creativiteit is de kracht van mensen dat ze dingen kunnen zien die er nog niet zijn, de mogelijkheid iets nieuws te scheppen. Wie iets nieuws wil maken heeft verbeelding nodig en moet ‘out of the box’ kunnen denken. Creativiteit is nodig, omdat we onze kinderen willen voorbereiden om in onze veranderende wereld te functioneren. Je kunt door creativiteit beter iets nieuws ontwikkelen, kritisch denken en je aanpassen aan veranderende omstandigheden. Creativiteit is ook zeer van belang voor het ontwikkelen van jonge hersenen.
Kinderen zijn van nature creatief. Het is belangrijk om kinderen te (blijven) stimuleren in hun ontwikkeling, zodat de creativiteit niet afneemt. Kinderen moeten experimenteren, onderzoeken, fouten leren maken, loslaten, presenteren en ‘out of the box’ denken.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun individuele talenten ontwikkelen. Daarnaast vinden we dat elk kind zich breed moet kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Om dit te realiseren is er een raamwerk opgezet, gebaseerd op kerndoelen en doorgaande leerlijnen.
Het raamwerk bestaat uit de onderdelen: cultureel erfgoed, beeldend, muziek, dans, drama, media en literatuur.

Sinds 2017 is er binnen Stichting OPOGO een speciaal cultureel programma, de KunstTaart. Dit biedt binnen alle culturele pijlers een activiteit aan voor alle jaargroepen. Hierbij kunt u denken aan een concert, theatervoorstelling, dans workshop, djembé workshop, bezoek aan de molen, kunstenaars in de klas, bezoek aan het rijksmuseum of zelfs een radioprogramma maken voor SLOGO.

Bovenschools cultuurcoördinator voor onze scholen is Geerte Rijpma.

  • test
  • test
  • test
  • test
  • test
  • test
  • test
  • test
  • Creativiteit is de kracht van mensen dat ze dingen kunnen zien die er nog niet zijn, de mogelijkheid iets nieuws te scheppen. Wie iets nieuws wil maken heeft verbeelding nodig en moet ‘out of the box’ kunnen denken.

Creativiteit is de kracht van mensen dat ze dingen kunnen zien die er nog niet zijn, de mogelijkheid iets nieuws te scheppen. Wie iets nieuws wil maken heeft verbeelding nodig en moet ‘out of the box’ kunnen denken.

test