Wij staan voor goed onderwijs in een rijke leeromgeving. We geloven dat we zo bijdragen aan een plek waar enthousiaste en leergierige leerlingen met plezier, open en nieuwsgierig uitkijken naar wat zij deze nieuwe dag op school gaan leren. Vol vertrouwen in zichzelf en de ander.

Nieuwsgierig geworden? Dan nemen we je graag mee in ons verhaal. Het verhaal van SOPOGO.
Bij SOPOGO doet iedereen ertoe en ben je van harte welkom om jezelf te zijn. De leerling, de medewerker en ieder ander die het onderwijs op onze scholen op ons mooie eiland Goeree Overflakkee mogelijk maakt. Want goed onderwijs dat maken we samen, met veel plezier, iedere dag opnieuw.

De leerling

Wij geven elke leerling met zijn eigen talenten en kwaliteiten een stevige basis mee voor de volgende stap richting volwassenheid. Wat er nodig is voor die stevige basis, kan verschillen. Wij zetten ons iedere dag bewust in om goed aan te sluiten op de ontwikkeling van onze leerlingen. We geloven dat een stevige basis begint met het leren van kennis en vaardigheden en vraagt om een rijke
betekenisvolle speel- en leerplek waar iedere school een eigen visie voor heeft. We luisteren naar de inbreng van onze leerlingen. De leerlingen ontdekken de wereld om hen heen. Door te doen en te ervaren met hun handen, te voelen met hun hart en te begrijpen met hun hoofd. Die wereld om hen heen geeft ons richting in de kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben. Aan die wereld willen wij duurzaam bijdragen. Elke dag een stapje erbij en soms even een stapje terug. Soms is leren spannend en inspannend. En ook dan zijn we er voor elkaar.

De medewerker

Wij geloven dat leren nooit stopt, ook niet bij ons. We investeren in het leren van onze medewerkers. We delen expertise en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Wij geloven in medewerkers die zich met plezier steeds blijven ontwikkelen in hun vak, gedreven zijn en de ruimte voelen om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van onze scholen. Ze prikkelen de leerlingen, inspireren en dagen hen elke dag uit. Onze professionals in de scholen zijn in staat om goede instructie te geven. Ze brengen focus aan en kijken doelgericht naar de (brede) ontwikkeling van iedere leerling. Bij ons ‘gereedschap’ horen methodes en instrumenten waarmee we toewerken naar onze doelen.

De omgeving

We geloven in een open relatie met ouders/verzorgers waarin we elkaar kunnen bevragen, met elkaar meedenken en ouders/verzorgers actief betrokken kunnen zijn bij het onderwijs en het geluk van hun kinderen. We investeren in een verbinding met onze keten- en samenwerkingspartners, de omgeving van de school, zoals de dorpskern waar de school staat, en natuurlijk ook ons eiland als geheel.

Om te werken aan een stevige basis van samen leren, is een goede relatie belangrijk. Dit betekent dat leerlingen en medewerkers elkaar écht zien. We stellen vragen aan onszelf en aan elkaar, we betrekken verschillende perspectieven, we luisteren en soms verrassen we elkaar. Zo investeren we samen, met aandacht en openheid, in de relatie.
Hierdoor dragen we met elkaar bij aan de toekomst van onze leerlingen en het beste onderwijs op ons eiland. Zo schrijven we samen het verhaal van SOPOGO. De plek waar je van harte welkom bent om jezelf te zijn.

Kort en krachtig

Bij SOPOGO bieden wij alle leerlingen een stevige basis voorzien van een brede ontwikkeling, zodat zij klaar zijn voor hun volgende stap in de wereld. We sluiten met ons aanbod aan op de behoeften en de belevingswereld van onze kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen we in een rijke leeromgeving waarin veel te ontdekken is, met een onderlinge open en goede relatie en het zien, echt zien van ieder kind. Om dit te realiseren werken wij binnen SOPOGO onderling goed samen, leren we van en met elkaar, maken we gebruik van elkaars perspectieven zodat wij met veel plezier ons blijven ontwikkelen. Hierbij betrekken we ook de inzichten van de wereld om ons heen en werken we samen met ouders/verzorgers, keten- en samenwerkingspartners zodat wij ons verhaal iedere dag zichtbaar kunnen maken in onze scholen en op ons mooie eiland Goeree-Overflakkee.