Het College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder. De directeur- bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie. De directeur-bestuurder wordt geadviseerd door het managementteam, de beleidsmedewerkers op het onderwijsbureau en de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Rinus Voet is interim directeur-bestuurder van SOPOGO i.v.m. de lopende aanstellingprocedure voor de nieuwe directeur-bestuurder.

Rinus Voet
Rinus Voet
interim directeur-bestuurder
r.voet@sopogo.nl

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht houden op het gevoerde beleid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur. De RvT richt zich daarbij op het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving in haar geheel. 

Daarnaast treedt de raad op als werkgever van het College van Bestuur.

De RvT bestaat uit:
  • de heer Ruud van Dongen (voorzitter)
  • mevrouw Wies van der Linden
  • mevrouw Caroline Bosland
  • de heer Swier Garst
  • de heer Perry van Milt

Per 1 juli 2022 treedt Ruud van Dongen af als voorzitter en zal Dennis van der Stel toetreden tot de Raad van Toezicht.