Het College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder. De directeur- bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie. De directeur-bestuurder wordt geadviseerd door het managementteam, de beleidsmedewerkers op het onderwijsbureau en de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Anke Langmuur is de bestuurder van SOPOGO vanaf 1 augustus 2022.

Anke Langmuur
Anke Langmuur
bestuurder
a.langmuur@sopogo.nl

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht houden op het gevoerde beleid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur. De RvT richt zich daarbij op het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving in haar geheel. 

Daarnaast treedt de raad op als werkgever van het College van Bestuur.

De RvT bestaat uit:
  • de heer Perry van Milt (voorzitter)
  • mevrouw Wies van der Linden (vice-voorzitter)
  • mevrouw Caroline Bosland
  • de heer Swier Garst
  • de heer Dennis van der Stel

De leden van de RvT hebben de volgende portefuilles/commissies verdeling:

Portefuilles/commissiesRvT-lid
Financiën en HRMCaroline Bosland & Dennis van der Stel
Onderwijs en KwaliteitszorgWies van der Linden & Swier Garst
Huisvesting en ICTDennis van der Stel & Swier Garst
RemuneratiecommissiePerry van Milt & Swier Garst (voorzitter commissie)