Het College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder. De directeur- bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie. De directeur-bestuurder wordt geadviseerd door het managementteam, de beleidsmedewerkers op het onderwijsbureau en de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Rinus Voet is interim directeur-bestuurder van SOPOGO tot 1 augustus 2022. Hierna is Anke Langmuur onze directeur-bestuurder.

Rinus Voet
Rinus Voet
interim directeur-bestuurder
r.voet@sopogo.nl

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht houden op het gevoerde beleid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur. De RvT richt zich daarbij op het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving in haar geheel. 

Daarnaast treedt de raad op als werkgever van het College van Bestuur.

De RvT bestaat uit:
  • de heer Perry van Milt (voorzitter)
  • mevrouw Wies van der Linden
  • mevrouw Caroline Bosland
  • de heer Swier Garst
  • de heer Dennis van der Stel