Het College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder. De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie. De bestuurder wordt geadviseerd door het directeurenteam, de beleidsmedewerkers op het onderwijsbureau en de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Manja Voogd is de interim bestuurder van SOPOGO vanaf 10 juli 2023.

Manja Voogd
Manja Voogd
interim bestuurder
m.voogd@sopogo.nl

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht houden op het gevoerde beleid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur. De RvT richt zich daarbij op het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving in haar geheel. 

Daarnaast treedt de raad op als werkgever van het College van Bestuur.

De RvT bestaat uit:
  • de heer Perry van Milt (voorzitter)
  • de heer Swier Garst
  • de heer Dennis van der Stel
  • mevrouw Paula Schot
  • mevrouw Maureen van Doorn

De leden van de RvT hebben de volgende portefuilles/commissies verdeling:

Portefeuilles/commissiesRvT-lid
Financiën en HRMDennis van der Stel
Onderwijs en KwaliteitszorgSwier Garst
Huisvesting en ICTDennis van der Stel & Swier Garst
RemuneratiecommissiePerry van Milt & Swier Garst (voorzitter commissie)