SOPOGO en SOVOGO tekenen intentieverklaring voor verdere samenwerking in het openbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee.
SOPOGO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee) en SOVOGO (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee) hebben eind 2023 een intentieverklaring ondertekend waarmee de eerste stap is gezet naar het onderzoeken van een strategische en structurele samenwerking van beide stichtingen. Deze samenwerking is gericht op het versterken van openbaar en inclusief onderwijs op het eiland.

Met twaalf basisscholen onder SOPOGO en twee middelbare scholen onder RGO Middelharnis, zetten beide organisaties zich in voor openbaar onderwijs, waarbij iedereen welkom is, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst. Deze gezamenlijke visie is de basis voor de voorgenomen nauwere samenwerking.

Hoewel er al informele samenwerkingen bestaan tussen SOPOGO en SOVOGO, zijn de stichtingen nu bezig met het verkennen van een formele samenwerking op bestuurlijk niveau. Om de mogelijkheden van deze samenwerking verder te onderzoeken, hebben de bestuurders van de stichtingen onlangs een intentieverklaring ondertekend. De beoogde samenwerking richt zich op het versterken van bestuur, toezicht en operationele zaken. De primaire doelstellingen zijn het bevorderen van het openbaar onderwijs, het soepeler maken van de overgang van basisschool naar middelbare school en het efficiënter beheren van financiële middelen.

Het plan wordt stap voor stap onderzocht. In de komende maanden start een intern onderzoekstraject om een grondige analyse te maken van de situatie bij beide organisaties. Hierbij wordt ook onderzocht in welke vorm de twee stichtingen het best kunnen samenwerken. Manja Voogd, Interim-bestuurder SOPOGO licht toe: “Deze samenwerking heeft geen nadelige gevolgen voor het personeel. Wij zien juist een grote meerwaarde voor verdere versterking van ons onderwijs door samenwerking voor onze leerlingen van 4 tot 18 jaar.” Arie Cové, Bestuurder RGO/SOVOGO: “Deze samenwerking is een mooie kans voor het openbaar onderwijs. Het is een stap vooruit om de kwaliteit verder te verbeteren.”

De stichtingen kijken uit naar het onderzoekstraject en het kunnen bundelen van krachten. Samen sterk voor openbaar onderwijs op het eiland, voor de jongeren van de toekomst!

Laatste berichten