Vraag en aanbod in lijn met Stichtingbrede ontwikkelingen.

Ieder jaar inventariseert en beoordeelt de SOPOGO Academie de nascholingswensen van de dertien scholen. Deze wensen zijn het uitgangspunt voor het aanbod. In het kader van de doorgaande lijn, wordt ook de samenwerking met het voortgezet onderwijs gezocht. Overeenkomstig met interesses, individuele ontwikkelbehoeften en de schoolontwikkeling wordt er een keuze gemaakt uit het nascholingsaanbod.

Het aanbod bestaat uit teamtrainingen, losse workshops en langdurige (individuele) trajecten en vindt voornamelijk plaats in de Professionaliseringsweken. Ook de  individuele nascholingen verlopen via de SOPOGO Academie.

De werkgroep SOPOGO Academie staat altijd open voor ideeën en suggesties via academie@sopogo.nl. We zijn benieuwd naar jullie inbreng!