SOPOGO is de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee.

De stichting omvat:

  • 11 scholen voor basisonderwijs;
  • 1 school voor speciaal basisonderwijs;
  • circa 1450 leerlingen;
  • 190 personeelsleden;
  • een onderwijsbureau met 6 medewerkers en een bestuurder.

Onze scholen staan voor openbaar onderwijs, waar alle kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers welkom zijn, ongeacht hun geloof, levensovertuiging of afkomst.

We geven ons onderwijs vorm aan de hand van onze kernwaarden:

  • Open (iedereen is welkom, naar buiten gericht, onderdeel van de maatschappij);
  • Ontdekken (van je eigen kwaliteiten, voorkeuren, van de ander en van de wereld om je heen) en;
  • Ontwikkelen (van je talenten, vaardigheden en van je kennis).

De SOPOGO-scholen hebben elk hun eigen profiel. De scholen werken intensief samen. Dit onder meer bij het professionaliseren van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, bij organiseren van leerlingenzorg en bij het managen

De scholen worden ondersteund door de medewerkers van het onderwijsbureau, waar beleidsmedewerkers op het gebied onderwijskwaliteit, personeel, financiën, huisvesting en ICT werkzaam zijn.

De Raad van Toezicht ziet intern toe op het functioneren van het bestuur.

De relatie met de gemeente ligt vast in de statuten.