De kernwaarden van onze stichting laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze missie en visie. Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons merk met merk-waardig gedrag. We geven ons onderwijs vorm aan de hand van onze kernwaarden die gebaseerd zijn op de 3 O’s in onze merk SOPOGO.

Open
Op onze scholen is ieder kind en elke leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn naar buiten gericht. We zijn actief onderdeel van de maatschappij. Open staat voor onze attitude ontmoeten.

Ontdekken
Op onze scholen ontdek je je eigen kwaliteiten en inspiratiebronnen. We laten anderen in hun waarde en ontdekken en waarderen de verschillen in diversiteit tussen de mensen. We respecteren de mening van de ander. We ontdekken de wereld om ons heen en onderzoeken wat werkt. We zijn onbevangen nieuwsgierig naar de ander en de omgeving.

Ontwikkelen
Op onze scholen ontwikkelen leerlingen en medewerkers iedere dag samen hun talenten, vaardigheden en kennis. We werken samen en verleggen onze grenzen passend bij de tijd.