Onze kernwaarden binnen SOPOGO zijn:

  • Algemeen toegankelijk: op onze scholen is ieder kind en elke leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
  • Wederzijds respect: wij laten de ander altijd in zijn/haar waarde, we respecteren de mening van de ander.
  • Diversiteit als inspiratiebron: wij erkennen en waarderen de verschillen tussen mensen.