Open, Ontdekken en Ontwikkelen, dat is waar de SOPOGO-scholen voor staan. Deze 12 openbare basisscholen op Goeree-Overflakkee, welke ondersteund worden door een centraal gelegen onderwijsbureau, verzorgen vanuit deze kernwaarden modern en toekomstgericht openbaar onderwijs. 

Open staat voor openbaar toegankelijk onderwijs. Op hun scholen is iedereen welkom, ongeacht afkomst, religie of achtergrond. Dat vormt de basis om samen te (leren) leven. Ontwikkelen staat voor hun wens om hun leerlingen zich doelgericht te laten ontwikkelen op allerlei vlakken. Daaronder vallen naast de belangrijke basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen, ook brede vorming zoals cultuuronderwijs, mediawijsheid, muzikale vorming en meer. Ontdekken staat voor het ontdekken van interesses en het aanspreken van de juiste talenten. Maar ook de wereld om je heen ontdekken en jezelf leren kennen.

De 3 O’s komen terug in de naam van de stichting en de ronde vormen van de O’s zijn herkenbaar in het nieuwe, kleurrijke en speelse logo.

De SOPOGO-scholen zijn met elkaar verbonden en werken samen. Tussen de scholen wordt expertise gedeeld en leraren professionaliseren gezamenlijk. De scholen werken blijvend aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

De verbondenheid van de scholen is ook zichtbaar geworden op de nieuwe websites, die afgelopen woensdag werden gelanceerd. Op www.sopogo.nl is zowel het nieuws van de gehele stichting als informatie over de verschillende scholen op te zoeken.

SOPOGO beschikt over een groot aantal chromebooks. Deze laptops zijn een belangrijk hulpmiddel om het onderwijs goed vorm te geven. Dat geldt zowel in school, als ten tijde van de lockdown bij het afstandsonderwijs. Voor de leerlingen beschikt SOPOGO over voldoende apparatuur.

Om ook de leerkrachten, onderwijsassistenten en Leraren in Opleiding te ondersteunen bij het verzorgen van hun onderwijs, kregen donderdag alle medewerkers een chromebook met tas van de stichting in bruikleen. Zo is de stichting klaar voor de toekomst en staat zoj klaar om haar leerlingen een mooie en goede tijd op de basisschool te bieden.