Met het aftreden van Ruud van Dongen als voorzitter van onze Raad van Toezicht is de positie van voorzitter en tevens lid van de Raad van Toezicht vacant gekomen. De Raad van Toezicht heeft besloten om een nieuwe voorzitter uit haar eigen midden te benoemen. De heer Perry van Milt zal vanaf komend schooljaar de rol als voorzitter op zich gaan nemen. Hij zal dit in zijn tweede en tevens laatste aanstellingstermijn van vier jaar voor zijn rekening nemen.

Van Milt is de afgelopen vier jaar al actief geweest als lid van de Raad van Toezicht en was belast met de portefeuille ICT en Huisvesting. Naast zijn werkzaamheden voor de Raad van Toezicht is hij directeur van vier mbo-scholen bij Zadkine in Rotterdam, bestuurslid bij Examenwerk en lid van de commissie Arbeidsmarkt & Onderwijs van het MKB Rotterdam-Rijnmond.

Hij zal in zijn rol als voorzitter worden bijgestaan door mevrouw Wies van der Linden als vice-voorzitter. Van der Linden is eveneens de afgelopen vier jaar al actief geweest als lid van de Raad van Toezicht en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht en onderwijsinspecteur, daarnaast is mevrouw Van der Linden nog lid van twee andere Raden van Toezicht. De positie van vice-voorzitter is een nieuwe rol in de nieuwe samenstelling van de Raad.

De heer Dennis van der Stel treedt per het nieuwe schooljaar toe tot de Raad van Toezicht van SOPOGO. Hij vervult daarmee de vrijgekomen plek in de Raad na het vertrek van Ruud van Dongen. Van der Stel is thans conrector bij het Stedelijk Gymnasium Schiedam en was hiervoor al op diverse managementposities werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Met de komst van de heer Van der Stel is de Raad van Toezicht weer compleet. De formele benoeming zal binnenkort plaatsvinden in de gemeenteraad. Samen met de nieuwe bestuurder, mevrouw Anke Langmuur, kijkt de Raad van Toezicht uit naar een het bieden van kwalitatief hoogwaardig, innovatief, inspirerend en passend onderwijs voor alle leerlingen op ons mooie eiland Goeree-Overflakkee.