Peuters en kleuters spelen samen op Stellegors! 

Sinds vorige week werken de kinderopvang van Kibeo en school 3 ochtenden per week nog intensiever samen in de peuter-kleutergroep van maximaal 16 kinderen. Een groep waarin de oudste peuters vanaf 3 jaar, de jongste kleuters van net vier jaar ontmoeten. 

Deze groep is gericht op een soepele overgang van peuter naar kleuter.

De kinderen hebben langer de tijd om te wennen aan de kleuterklas en er kan meer ingespeeld worden op de ontwikkelbehoefte van de kinderen.

Kinderen van 3 en 4 jaar leren door middel van spel. Ze ontwikkelen zich van sensorisch spel en het naast elkaar spelen naar het rollenspel en samen spelen. Doordat er zowel een pedagogisch medewerker als een leerkracht-ondersteuner in de groep aanwezig zijn, is er veel aandacht voor ieder kind.

Op deze manier zorgt Stellegors voor een doorgaande ontwikkeling voor ieder kind!