De GMR van SOPOGO is op zoek naar twee enthousiaste ouders/ verzorgers voor haar oudergeleding.

De GMR geeft advies op of stemt in met beleidsvoorstellen voor de gehele organisatie. De GMR volgt wat er gebeurt in de organisatie. Ook geeft de GMR gevraagd en ongevraagd adviezen aan de bestuurder, zodat de organisatie zo goed mogelijk blijft lopen.

Meer weten? Klik op onderstaande vacature: